Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnila řada osobností v čele s předsedou hodnotitelské poroty a radním Jihomoravského kraje panem Václavem Božkem. Z dalších vzácných hostů jmenujme pana Petra Serafína, ředitele odboru stavebnictví a stavebních surovin Ministerstva průmyslu a obchodu, pana Stanislava Juránka, 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje nebo pana Rostislava Drochytku, děkana Fakulty stavební VUT v Brně. Z celkem 34 přihlášených staveb v sedmi kategoriích
1. KATEGORIE: STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (v kategorii byly uděleny dvě první ceny bez určení pořadí) 1. místo Vstupní budova areálu Punkevních jeskyní v Moravském krasu 1. místo Administrativně-bytový komplex Sochorova II, Brno 2. místo Novostavba administrativní budovy v areálu Vídeňská, Brno 3. místo Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu 2. kategorie – bytové stavby 1. místo Novostavba bytového domu ANNA – Anenská 1003/16, Brno