Odborná hodnotící porota soutěže “Stavba Jihomoravského kraje 2016“

Předseda poroty

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor VUT v Brně

Místopředseda poroty

Mgr. Václav Božek, CSc.
Jihomoravský kraj

Členové poroty

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
Ing. Josef Gogela
Ing. Jiří Březa, CSc.
Ing. Dalibor Obořil
Ing. Radoslav Holý
prof. Ing. arch. Alois Nový
Doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.
Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc.
Ing. Zdeněk Kotol

TOP