Odborná hodnotící porota soutěže “Stavba Jihomoravského kraje 2019“

Předseda poroty

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor VUT v Brně

Místopředseda poroty

Ing. Petr Hýbler
radní pro Jihomoravský kraj

Členové poroty

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
Mgr. Václav Božek
Ing. Josef Gogela
Ing. Jiří Březa, CSc.
Ing. Dalibor Obořil
Ing. Radoslav Holý
prof. Ing. arch. Alois Nový
Doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.
Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc.
Ing. Zdeněk Kotol

TOP