Odborná hodnotící porota soutěže “Stavba Jihomoravského kraje 2020“

Předseda poroty

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
rektor VUT v Brně

Místopředseda poroty

Ing. Jan Zámečník
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Členové poroty

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.
Mgr. Václav Božek, CSc.
Ing. Josef Gogela
Ing. Jiří Březa, CSc.
Ing. Dalibor Obořil
Ing. Radoslav Holý
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.
Doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.
Doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc.
Ing. Zdeněk Kotol

TOP