Novinky

  • in Nezařazené

    STANOVENÍ POŘADÍ PŘIHLÁŠENÝCH STAVEB

    1. kategorie stavby občanské vybavenosti (v kategorii byly uděleny dvě první ceny bez určení pořadí) 1. místo Archeopark Pavlov, muzeum, Pavlov 1. místo CEITEC – Středoevropský technologický institut 2. místo Polyfunkční objekt DORN Brno 3. místo Domov U Františka, Domov pro seniory se zvláštním režimem, Újezd u Brna   2. kategorie bytové stav...
  • in Nezařazené

    Letošní ročník je opravdu bohatý!

    Ke dni 15. února, kdy proběhla uzávěrka přihlášek, se do soutěže přihlásilo celkem 39 staveb, v sedmi kategoriích. Tradičně nejsilněji je zastoupena 1. kategorie – stavby občanské vybavenosti, dále vodohospodářské a ekologické stavby nebo dopravní a inženýrské stavby. 4 přihlášená díla nalezneme také v kategorii sedmé – stavby realizované mim...

Organizátoři soutěže

logo_sps_jmk      logo_jmk

Stavba Jihomoravského kraje 2016

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji pod záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje 15. ročník soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2016.

Posláním soutěže je prezentace a propagace kvalitních výstavbových projektů v Jihomoravském kraji a přiblížení nejlepších stavebních děl a jejich tvůrců širší laické i odborné veřejnosti.

Současně si soutěž klade za cíl propagovat projekční, dodavatelské a investorské subjekty, mající sídlo v Jihomoravském kraji, které realizují zajímavé stavby na území kraje.

TOP