Studentská soutěž

V rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje proběhla také Soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavitelství, kterou vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK, spolu s Fakultou architektury a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně.

Soutěž se vyhlašuje v následujících kategoriích:

  • Stavby občanské vybavenosti
  • Bytové stavby
  • Průmyslové, technologické a zemědělské stavby
  • Dopravní a inženýrské stavby
  • Vodohospodářské stavby
  • Rekonstrukce objektů a obnova památek
  • Ekologické stavby
  • Doktorská práce

Oceněné práce získávají titul „Nejlepší studentský projekt JMK 2021“.

TOP