Přehled oceněných studentských prací soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2015

Domov pro seniory – Přerov

Oceněná studentská práce

GMONT Cable Brno, závod na výrobu kabelů

Oceněná studentská práce

Obnova Tasovického mlýna

Oceněná studentská práce

Vinařství Němčičky

Oceněná studentská práce

Lávka přes Dyji mezi Slupí a Valtrovicemi

Oceněná studentská práce

Zdravé bydlení

Oceněná studentská práce

Oceněné studentské práce soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2015

TOP