Administrativně-bytový komplex Sochorova II, Brno

1. místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti

(v kategorii byly uděleny dvě první ceny bez určení pořadí)