Administrativní budova firmy CHRIŠTOF spol. s r.o. (Komárovské nábř. 10, Brno)

  • Přihlašovatel KALÁB – stavební firma, spol. s r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno
  • Investor CHRIŠTOV spol. s r.o., Sportovní 3, 682 04 Vyškov
  • Zhotovitel KALÁB – stavební firma, spol. s r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno
  • Projektant O dům dál – architekti, odp. projektant Ing. arch. Lenka Hanusová
  • Kategorie ,