BBP Offices
– Budova E

  • Přihlašovatel PS Brno s.r.o.
  • Investor INFOND investiční fond s proměnlivým základním kapitálem, a.s.
  • Zhotovitel PS Brno s.r.o.
  • Projektant K4, a.s.
  • Kategorie