BD Moravské nám. 14 a, 14 b; polyfunkční dům

  • Přihlašovatel KOMFORT Brno s.r.o.
  • Investor Statutární město Brno, ÚMČ Brno – střed
  • Zhotovitel KOMFORT Brno s.r.o.
  • Projektant MORAVING s.r.o.
  • Kategorie ,