Bezbariérový Městský úřad Rousínov

  • Přihlašovatel Město Rousínov
  • Investor Město Rousínov
  • Zhotovitel STAVBROS, s.r.o.
  • Projektant Ing. arch. Petr Goleš
  • Kategorie ,