Blansko – přeložka kanalizačního výtlaku z ČS Kamenolom na ČOV Blansko

  • Přihlašovatel „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
  • Investor „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
  • Zhotovitel etapa I. Společnost pro stavbu Olomučany – splašková kanalizace, etapa II. A Společnost „AdaBla“, etapa II. B Dopravní stavby Brno
  • Projektant VH Atelier, s.r.o.
  • Kategorie