Brno, ČS Bystrc – rekonstrukce stavební části a technologie