Brno, Králova – rekonstrukce kanalizace

  • Přihlašovatel OHL ŽS, a.s.
  • Investor Statutární město Brno, zastoupené Brněnské vodovody a kanalizace a.s.
  • Zhotovitel OHL ŽS, a.s.
  • Projektant Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava
  • Kategorie ,