Brno, Křenová, Svitavské nábřeží – rekonstrukce vodovodu v kolektoru včetně rekonstrukce šachty Š3 primárního kolektoru Brno

  • Přihlašovatel OHL ŽS, a.s.
  • Investor Statutární město Brno, zastoupené BVK a.s. a Technické sítě Brno, a.s.
  • Zhotovitel OHL ŽS, a.s.
  • Projektant JV PROJEKT VH, s.r.o., PROVO, spol. s r.o., AMBERG Engineering Brno, a.s.
  • Kategorie ,