Brno – Maloměřice St. 6 – Adamov, BC (železniční trať)

  • Přihlašovatel Subterra a.s.
  • Investor Správa železnic, s.o.
  • Zhotovitel Společnost „MALADA“ (Subterra a.s., STRABAG a.s., Elektrizace železnic Praha a.s.)
  • Projektant Společnost „SUBO-PRODEX“ (SUDOP Brno, spol. s r.o., PRODEX spol. s r.o.)
  • Kategorie ,