Brno, Primární kolektor – rekonstrukce vodovodu, etapa IV

  • Přihlašovatel OHLA ŽS, a.s.
  • Investor Statutární město Brno, zast. Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.
  • Zhotovitel OHLA ŽS, a.s.
  • Projektant Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
  • Kategorie ,