Brno, VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m3 a 5 000 m3 (nový)

1. místo v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby

  • Přihlašovatel VHS Brno, a.s., Masná 444/102, 602 00 Brno
  • Investor Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
  • Zhotovitel VHS Brno, a.s., Masná 444/102, 602 00 Brno
  • Projektant AQUA PROCON s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno
  • Kategorie , ,