Bytové domy B1 a B2, Brno – Maloměřice

  • Přihlašovatel STAVOS Brno, a.s.
  • Investor STAVOS Brno, a.s.
  • Zhotovitel STAVOS Brno, a.s.
  • Projektant STAVOS Engineering s.r.o.
  • Kategorie ,