Bytové domy JULIANA II, Brno

  • Přihlašovatel Avrioinvest, a.s. spolu s Imagine a VCES a.s.
  • Investor Oviedo s.r.o.
  • Zhotovitel VCES a.s.
  • Projektant MORAVING s.r.o.
  • Kategorie ,