Bytové domy JULIANA – rezidence pod Bílou horou

  • Přihlašovatel AVRIOINVEST, a.s., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, KOMFORT, a.s., Křenová 72/478, 602 00 Brno
  • Investor Bílá hora, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
  • Zhotovitel AVRIOINVEST, a.s., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno
  • Projektant architekti Drahan Petrovič, Robert Juřík, generální projektant: Arch. Design, s.r.o., vedoucí projektu Igor Sedlák
  • Kategorie ,