Bytové domy PANORAMA KOCIANKA I

  • Přihlašovatel UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno
  • Investor PANORAMA KOCIANKA s.r.o.
  • Zhotovitel UNISTAV CONSTRUCTION a.s., Příkop 838/6, 602 00 Brno
  • Projektant Arch. Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno
  • Kategorie ,