Bytové domy Slatina A + C – I. etapa

  • Přihlašovatel PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
  • Investor BEMETT Za Kostelem s.r.o., Jeremiášova 2722/2b, 155 00 Praha 5
  • Zhotovitel PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 187/104a, 619 00 Brno
  • Projektant Ateliér Zlámal, vídeňská 13, 639 00 Brno
  • Kategorie ,