Bytový dům Orlí 13, Brno

3. místo v kategorii Rekonstrukce staveb

  • Přihlašovatel Makra správcovská s.r.o.
  • Investor Makra správcovská s.r.o.
  • Zhotovitel Winning Group a.s.
  • Projektant Project Building s.r.o.
  • Kategorie ,