Bytový dům Údolní 36, Brno

1. místo v kategorii Rekonstrukce staveb

  • Přihlašovatel Space to live, s.r.o.
  • Investor Space to live, s.r.o.
  • Zhotovitel Relycon, s.r.o.
  • Projektant O dům dál – architekti s.r.o.
  • Kategorie ,