Bytový dům Ulička, Ratíškovice

2. místo v kategorii Bytové stavby

  • Přihlašovatel STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
  • Investor Obec Ratíškovice
  • Zhotovitel STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
  • Projektant Generel Ing. arch. Tomáš Havlíček, Ing. M. Kolář (Smart projekt)
  • Kategorie ,