Bytový dům, Valchařská 9, Brno

3. místo v kategorii Bytové stavby

  • Přihlašovatel VAŠSTAV, s.r.o.
  • Investor BZC invest s.r.o.
  • Zhotovitel VAŠSTAV, s.r.o.
  • Projektant Atelier Brandštetr s.r.o., Ing. arch. Marek Brandštetr, VAŠSTAV, s.r.o.
  • Kategorie , ,