Bytový dům Vídeňská 16, Brno, polyfunkční objekt

  • Přihlašovatel KOMFORT a.s.
  • Investor NIRWA LOFT, s.r.o.
  • Zhotovitel KOMFORT a.s.
  • Projektant Fránek Architects s.r.o.
  • Kategorie ,