Bytový dům Vranovská 17 a,b – rekonstrukce

  • Přihlašovatel KOMFORT, a.s., Brno
  • Investor Statutární město Brno, MČ Brno - sever
  • Zhotovitel KOMFORT, a.s., Brno
  • Projektant Ing. Martin Němec
  • Kategorie ,