Bytový polyfunkční dům R PLACEO, Palackého nám. 1600 Rosice

  • Přihlašovatel PROPERITY R PLACEO s.r.o., Bauerova 491/10, 603 00 Brno
  • Investor PROPERITY R PLACEO s.r.o., Bauerova 491/10, 603 00 Brno
  • Zhotovitel KOMFORT, a.s., Křenová 72, 602 00 Brno
  • Projektant Architektonická kancelář Burian – Křivinka s.r.o., Kalvodova 13, 602 00 Brno
  • Kategorie ,