Byty Panský Dvůr, 6 bytových domů, 47 bytových jednotek, Bučovice

3. místo v kategorii Bytové stavby

  • Přihlašovatel PSH INVEST Bučovice, s.r.o.
  • Investor PSH INVEST Bučovice, s.r.o.
  • Zhotovitel N. K. STAV Brno a.s.
  • Projektant Ing. arch. Jiří Kolomazník, Ing. arch. Tomáš Růžička
  • Kategorie ,