Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

1. místo v kategorii Stavby občanské vybavenosti

  • Přihlašovatel Sdružení pro centrum psychiatrické péče Brno, vedoucí člen společnosti Metrostav a.s., člen OHLS ŽS a.s. a UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
  • Investor Fakultní nemocnice Brno
  • Zhotovitel Sdružení pro centrum psychiatrické péče Brno, vedoucí člen společnosti Metrostav a.s., člen OHLS ŽS a.s. a UNISTAV CONSTRUCTION a.s.
  • Projektant Sdružení Psychiatrie Brno 2016: K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.
  • Kategorie ,