Chování styčné spáry mezi betony různého stáří bez smykové výztuže