Chráněné bydlení Mirandie, Brumovice

Zvláštní cena

  • Přihlašovatel O dům dál – architekti, sdružení fyzických osob
  • Investor Diakonie ČE – středisko Betlém
  • Zhotovitel RENOVA stavební a odchodní společnost s.r.o.
  • Projektant O dům dál – architekti, sdružení fyzických osob, Ing. arch. Lenka Hanusová, ing. arch. Radka Bohušová, Ing. arch. Radim Javůrek, ing. arch. Barbora Nováková
  • Kategorie , ,