ČOV a kanalizace Zaječí

  • Přihlašovatel OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno
  • Investor Obec Zaječí, Školní 401, 691 05 Zaječí
  • Zhotovitel Společnost „Zaječí – ČOV a kanalizace“, Burešova 938/17, 602 00 Brno
  • Projektant ECenviconsult, s.r.o., Králova 21, 616 00 Brno
  • Kategorie ,