ČOV Milotice

2. místo v kategorii vodohospodářské a ekologické stavby

  • Přihlašovatel AQUA PROCON s.r.o., Brno
  • Investor Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš – investor, AP INVESTING, s.r.o. – tech
  • Zhotovitel MSO Servis spol. s r.o., Kyjov
  • Projektant AQUA PROCON s.r.o., Brno
  • Kategorie , ,