Cyklostezka Ždánicko

Cena Hejtmana JmK

  • Přihlašovatel SWIETELSKY stavební, s.r.o., OZ Dopravní stavby Morava, oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
  • Investor Mikroregion Ždánicko
  • Zhotovitel SWIETELSKY stavební, s.r.o., OZ Dopravní stavby Morava, oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
  • Projektant Ing. Adolf Jebavý, Františkánská 6, Brno
  • Kategorie , ,