Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy

Zvláštní cena

  • Přihlašovatel Jihomoravský kraj
  • Investor Jihomoravský kraj
  • Zhotovitel Společnost Dětská léčebna Ostrov zastoupená VCES a.s.
  • Projektant Společnost Dětská léčebna Ostrov zastoupená VCES a.s.
  • Kategorie ,