Dostavba ZŠ Bukovina 66 – Přístavba dvou odborných učeben

  • Přihlašovatel Ing. Arch. Stanislava Fixelová
  • Investor Obec Bukovina
  • Zhotovitel ExpolineRealitní s.r.o.
  • Projektant Stabil, s.r.o., Ing. Arch. S. Fixelová
  • Kategorie ,