Energetické úspory v budovách FN Brno

2. místo v kategorii Rekonstrukce staveb

  • Přihlašovatel Metrostav a.s.
  • Investor Fakultní nemocnice Brno
  • Zhotovitel Metrostav a.s., oblast jihomoravský region
  • Projektant LT PROJEKT a.s.
  • Kategorie , ,