Hasičská zbrojnice Bílovice nad Svitavou

  • Přihlašovatel Obec Bílovice nad Svitavou
  • Investor Obec Bílovice nad Svitavou
  • Zhotovitel STAVKOM, spol. s r.o.
  • Projektant Ing. Arch. Pavel Pekár, P.P.Architects s.r.o.
  • Kategorie ,