Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce

3. místo v kategorii Dopravní a inženýrské stavby

  • Přihlašovatel SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Morava, oblast Hodonín
  • Investor Město Hodonín
  • Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Dopravní stavby Morava, oblast Hodonín
  • Projektant Rušar mosty, s.r.o., Ing. Jaromír Rušar
  • Kategorie ,