I/54, I/55 Veselí nad Moravou, křižovatka

  • Přihlašovatel Linio Plan, s.r.o.
  • Investor ŘSD ČR, závod Brno
  • Zhotovitel STRABAG a.s.
  • Projektant Linio Plan, s.r.o.
  • Kategorie