I/66 BREZNO – obchvat, I. ETAPA

  • Přihlašovatel HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno
  • Investor Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
  • Zhotovitel Alpine Slovakia spol. s r.o., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava
  • Projektant HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno
  • Kategorie ,