II/379 Deblín – Tišnov, liniová stavba, okres Brno – venkov

  • Přihlašovatel Linio Plan, s.r.o.
  • Investor Správa a údržba silnic JmK, p.o.
  • Zhotovitel PORR a.s., OHL ŽS, a.s., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce a stavby a.s.
  • Projektant Linio Plan, s.r.o.
  • Kategorie ,