II/380 Moutnice – průtah

  • Přihlašovatel Obec Moutnice
  • Investor Obec Moutnice
  • Zhotovitel Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.
  • Projektant Ing. Petr Strnad, EUROtrace s.r.o.
  • Kategorie ,