II/394 Tetčice průtah, 1. stavba, liniová a inženýrská stavba

  • Přihlašovatel Linio Plan, s.r.o.
  • Investor Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
  • Zhotovitel IMOS Brno, a.s.
  • Projektant Linio Plan, s.r.o.
  • Kategorie ,