II/414 Drnholec – Mikulov, most ev. č. 414-007

  • Přihlašovatel IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.
  • Investor Správa a údržba silnic JMK
  • Zhotovitel IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.
  • Projektant Linio Plan, s.r.o.
  • Kategorie