II/416 Pohořelice – okružní křižovatka

  • Přihlašovatel HBH Projekt spol. s r.o.
  • Investor SUS JmK, Město Pohořelice
  • Zhotovitel IMOS Brno, a.s.
  • Projektant HBH Projekt spol. s r.o.
  • Kategorie |